CADECAUS

Medzinárodná výstava CACIB Trenčín - 19.01.2014

Každý rok sa v Trenčíne otvára výstavná sezóna a my sme tam nemohli chýbať... Posudzoval VLADIMÍR PISKAY (SK)

Argus v triede otvorenej získal známku VD 4 a Aura v triede šampiónov si vybehala krásne 2.miesto - V2, Res.CAC.